'

نمای همسطح (Auf Augenhöhe): برخورد، درک و زندگی با هم

در سال 2016، Software AG – که بنیادی در شهر دارمشتات است، صندوق “Auf Augenhöhe” یا "نمای همسطح" را با همکاری شرکاء پایه‌گذاری کرد و بیش از نیم میلیون یورو بودجه به آن اختصاص داده شد. پس از اوج گرفتن "بحران پناهجویان" کذایی، هدف مشترک ما تقویت مشارکت مدنی پناهجویان و مهاجران تازه وارد و نیز ارائۀ سرپناه در اسرع وقت و بدون کاغذبازی به آنان بود، که در فضای آن پیوستن به اجتماع به راحتی صورت گرفته و برخورد در نمای همسطح رخ می‌دهد.

غیر بروکراتیک و غیر پیچیده

در این راستا، نه تنها صندوق به اعطای یارانه به پروژه‌هایی پرداخت که در آن افراد دارای پیشینۀ فرهنگی مختلف می‌توانند با یکدیگر با احترام برخورد کنند، بلکه به متقاضیان اجازه داده که تعیین کنند این برخوردها مستلزم چه بوده است – بدون داشتن مهلت اندک، اختصاص یارانه با معیارهای سختگیرانه و رویه‌های پیچیدۀ ارائۀ درخواست.

تا سقف 5000 یورو برای پروژه­های محلی و پروژه­های مبتکرانه

به منظور درخواست یارانۀ ویژۀ پروژه‌ها تا مبلغ 5000 یورو، در ابتدا تنها آن دسته از بنیادهای شهروندان که دارای نشان کیفیت بودند و سپس آن دسته از بنیادهای شهروندان که واجد شرایط دریافت نشان کیفیت بودند می‌توانستند درخواستهای خود را برای پروژه‌های خود یا از طرف پروژه‌های مبتکرانه محلی ارائه نمایند.

طراحی فضاهای باز

این صندوق با ساختار باز آن که با نماد یک نیمکت خالی نشان داده می‌شود، فضا برای نظرات و رویکردهای مختلف ارائه نمود. گاهی نیاز به مشاوره، حمایت، پشتیبانی و گفتگو وجود داشت، و گاهی گردهمآیی و گفتگو پیرامون هنر و فرهنگ (خوراک)، تجربۀ طبیعت یا فعالیتهای ورزشی صورت می‌گرفت. تا نیمۀ سال 2020 حدود 180 پروژۀ مختلف بدین شیوه توسعه یافت، از جمله یک ایستگاه رادیویی تلفیقی، خدماتی برای نظم شخصی پناهجویان یا تولید نمایشنامه‌هایی با موضوع "وطن" و "فرار".

وجوه جدید صندوق و شرکای جدید

بنیاد Software AG با احساس خطر نسبت به گسترش بیگانه‌هراسی و همزمان به سبب دلگرمی از کارآیی بالای صندوق، تصمیم گرفت کماکان به مشارکت در مسائل مربوط به مهاجرت و یکپارچه‌سازی با ساختار آزموده شده و مورد اطمینان بپردازد. به همین دلیل در 6 فوریۀ 2020 مبلغ 300،000 یوروی دیگر به حساب صندوق واریز کرد، و علاوه بر بنیادهای شهروندان، بنیاد Houses of Resources (HoR) را نیز به عنوان شرکای همکاری بیشتر جذب نمود، که از طریق آنها انجمنهای مرتبط نیز می‌توانند در آینده بسته به شرایط مبلغ 3000 یورو تا 5000 یورو تحت پشتیبانی قرار گیرند. ضمنا صندوقی که Software AG – Stiftung 2021 بار دیگر (طی سه سال) نیم میلیون یورو در آن سرمایه گذاری کرده است، با 12 مورد از 20 بنیاد HoR همکاری می‌کند.